Dini  mai shekaru sha biyu tana kusa da mahaifinta, don haka lokacin da ya mutu ba zato ba tsammani ta fatattakakkun.

Shekaru hudu wuce mahaifiyarta, Wulandari,  ta yanke shawarar ta sake wani aure. Dini ji ci amanar domin mahaifiyarta ta yanke shawarar ba tare da tuntubar kowa ba a cikin iyali. Dini bata ji dadin mahaifinta da mahaifiyarta ba. Ta fara yin abokai banza a makaranta. Dini fara tambayar: “Shin, wannan da gaske da irin rayuwar da na so?  Rayuwa a cikin sãsannin na addini bai sanya ni farin ciki, rayuwa ba tare da dokokin da aka bayar bai sanya ni farin ciki. “

Watan Ramadan ya isa, kuma Dini ta yi azumi, da salla. Ɗaya daga cikin dare, a lokacin Ramadan, sai ta yanke shawarar zuwa yi addu’a da tahajud salla, wanda ya hada da koke-koke da tambayar Allah domin ãyõyin Mu. Her zuciya ta aka cika da bangaskiya cewa Allah zai amsa ta sallah. Ta shaida ta rikice yadda ta iya kai ga yardar Allah, kuma kuka hawaye mai yawa, tambayar Allah ya nuna ta hanyar da ta dace da rayuwa; daidai hanyar da zai bi. Bugu da ƙari, ta yi alkawarin Allah cewa idan ya kasance ya nuna ta a wani kuskure hanya nufinsa ta rayuwa, za ta bi shi a duk inda ya zaɓi ya kai mata.